8.3 van 10
 • 910
29 beoordelingen
Direct een bod 085 401 62 21
 • Bel 085 401 62 21

  Meer oplaadpunten voor auto’s in Nederland

  08-04-2016

  Nederland is een van de koplopers op het gebied van elektrische auto’s. De export neemt per kwartaal toe en er wordt samengewerkt met Duitsland om bijvoorbeeld de wegen geschikt te maken om elektrisch te rijden door ervoor te zorgen dat er voldoende laadpalen langs de wegen staan, zodat automobilisten niet zonder brandstof komen te zitten.

  Daarnaast levert elektrisch rijden steeds meer werkgelegenheid op. In 2015 nam dit tot een kwart toe, gelijk aan 3.200 banen. Bedrijven in het elektrisch vervoer produceerden in 2015 voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot de top van de wereld als het gaat om innovaties op het gebied van duurzaam elektrisch vervoer. Daarnaast investeren steeds meer bedrijven uit het buitenland in onze elektrisch vervoermarkt.

  Voor blijvend succes zijn 53.000 laadpalen nodig

  Het bovenstaande zou op zich voor een jubelstemming moeten zorgen, ware het niet dat er een kink in de kabel zit, zo berichtten de Nederlandse media deze maand. Woordvoerder Bert Klerk van Formule E-Team sprak namelijk uit dat er in Nederland 53.000 extra laadpalen benodigd zijn om het succes van de elektrische auto tot een blijvertje te kunnen maken. Formule E-Team is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en onderwijs, dat zich inzet voor het elektrisch rijden in Nederland.

  Klerk stelde dat als de Nederlandse regering eraan blijft vast houden om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen, er nog een zeer lange weg is te begaan. Daar komt nog eens bij dat tal van belangenorganisaties in ons land de regering ervan beschuldigen op allerlei fronten te weinig te doen aan het behalen van de Energieakkoord-doelstellingen.

  Verwachting: 200.000 elektrische auto’s in 2020

  Volgens Bert Klerk van Formule E-Team ligt de afzet van elektrische auto’s in Nederland niet op het niveau van het aanbod van elektrische laadpalen, en zal deze situatie bij ongewijzigd beleid door de overheid alleen maar schrijnender worden. Klerk en zijn team verwachten dat de hoeveelheid elektrisch aangedreven auto’s in het jaar 2020 zal zijn gestegen tot 200.000, mede omdat het in de verwachting ligt dat de relatief dure elektrische auto’s in de toekomst in prijs zullen gaan dalen.

  Ook stelt woordvoerder Klerk dat zeventig procent van de Nederlandse automobilisten niet beschikt over een eigen oprit. Deze autobezitters zullen dus aan de straat moeten opladen. Op dit moment in 2016 is het zo dat er in ons land circa 55.000 laadpunten zijn. Daar staan slechts 17.000 publieke oplaadpunten tegenover. Om de groei van dit soort zuinige auto’s goed te laten verlopen, zou de overheid ervoor moeten zorgen dat de hoeveelheid laadpunten met circa 53.000 wordt vermeerderd. Dit betekent een investering van zo’n 25 miljoen euro, maar die zou volgens Klerk kunnen worden terugverdiend met de milieuwinst die het elektrisch rijden oplevert.

   

  Verkoop uw auto of vrachtwagen

  Hoe werkt het?